Første side
Litt om meg selv

Jeg kan tilby
Fjernhealing/Skype
Kurser
Foredrag
Oneness Blessing
Healing samarbeid

Kurser
Kurs kalender / Påmelding
Kurs / workshops på Web-tv

 

Hvordan få fram Mesteren i deg? 
Du er fullkommen, men du ser det ikke.
  

 

Jeg har siden 1994 fått møte engler og lysvesener
 som eksisterer utenfor vår » fysiske virkelighet». 
Ved flere anledninger har de kommet til meg med informasjon og hjelp.
De har som mål å hjelpe oss mennesker over i en større åndelig og kjærlig bevissthet. De mener at vi nå er rede til å bli bevisst vår plass i universet. 
Vi er ikke alene. Og har aldri vært det. Og at vi er så uendelig mye mer enn vi ser.

 

Du er totalt fullkommen. Men dine opplevelser kan gjerne være noe annet.
Men er du dine opplevelser, eller er du noe dypere, noe guddommelig?
Dette ser vi som oftest ikke, ettersom vi bruker vår
tid på å fordømme oss selv, heller enn å akseptere oss selv, og den vi er. 
Først da vil du kunne se hva du er. Først da vil du leve det.
Tiden er inne til å se igjennom illusjonene, og godta at vi er fullkommen, 
uten begrensninger.

Hvordan skal vi oppleve indre fred og kjærlighet. Og gi slipp på våre
begrensninger, og leve i nuet.

 

Varighet:    ca. 1.5 t.

Nyhet! Meditasjon CD
Tjenester
Gratis CD
Videorom Web-Tv
Undervisnings rom Video & CD arkiv
Healing Video Tibetanske lydboller

Diverse
Reportasjer
Nettsamfunn
Donasjon
Gjestebok
Ta kontakt